Chuyên viên Nguồn vốn - Treasury Executive

Working Location: Headquarter Ho Chi Minh City

Quantity: 2

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

Thanh toán Ngân hàng
- Làm lệnh thanh toán Ngân hàng sau khi nhận hồ sơ từ AP team và kế hoạch thanh toán được duyệt từ Fleet team
- Trao đổi với NH để xử lý lệnh thanh toán và nhận MT103
- Gửi MT103 cho team Fleet xác nhận khoản thanh toán thành công"
Aircraft Lease
- Theo dõi và cập nhật công nợ tiền thuê tàu theo hóa đơn hàng tháng
- Theo dõi việc thanh toán/cấn trừ công nợ: toàn bộ hoặc 1 phần
- Kiểm tra đối chiếu tiền thuê tàu bay hàng quý/năm hoặc theo yêu cầu của ban lãnh đạo"
Maintenance Reserve
- Theo dõi và cập nhật công nợ tiền MR theo hóa đơn hàng tháng
- Theo dõi việc thanh toán/cấn trừ công nợ: toàn bộ hoặc 1 phần
- Theo dõi và kiểm tra đối chiếu MR tàu bay hàng quý/năm hoặc theo yêu cầu của ban lãnh đạo"
PDP AIRBUS / BOEING
- Thanh toán PDP
- Theo dõi và cập nhật các khoản PDP

Job Requirement

- Background kế toán/kiểm toán. Có 3-5 năm kinh nghiệm làm kế toán thanh toán/treasury.
- Tối đa 30 tuổi. Ưu tiên nữ (cash management)
- Đã từng làm cho các tập đoàn (trong và ngoài) là một lợi thế
Apply Now