Category: Commercial Open: 10 Mar 2021 Close: 30 Jun 2021

Chuyên viên sự kiện - Event Executive

- Duy trì, triển khai và phát triển các hoạt động sự kiện trong nước và nội bộ
Maintaining, deploying and developing domestic and internal events

- Phụ trách các hoạt động tài trợ sự kiện, thương hiệu
In charge of sponsorship events

- Hỗ trợ các hoạt động quảng bá, phát triển thương hiệu, marketing trong nước và quốc tế 
Supporting promotional, developed brand as well as marketing activities in the domestic & international

Working Location: Headquarter Ho Chi Minh City

Quantity: 1

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, giám sát, đánh giá, báo cáo toàn diện các hoạt động, chương trình, sự kiện 
Planning, implementing, monitoring, evaluating and reporting activities, events comprehensively

- Quản lý và kiểm soát ngân sách các hoạt động, chương trình, sự kiện
Managing & controlling budgets of events…

- Hỗ trợ các hoạt động quảng bá, phát triển thương hiệu và marketing
Supporting promotional & developed brand as well as marketing activities

- Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó
- Other assignments from the direct Manager

Job Requirement

 - Trình độ chuyên môn/Education: 
Đại học, trong nước và quốc tế/ Bachelor Degree (preferably graduated from International Universities…)
 
- Kinh nghiệm/Job related experience:

Tối thiểu 2 năm/ At least 2 years 
 
- Kiến thức chuyên ngành/Specific knowledge:

Sự kiện, Truyền thông, Quan hệ công chúng, Marketing,/ Events, Communication, Public Relations, Marketing...
 
- Khả năng am hiểu/Business understanding:
Văn hóa nghệ thuật, Truyền hình là một lợi thế/ Understanding arts, television would be an advantage
 
- Yêu cầu khác/Other requirements:

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh/ Using fluent English, TOEIC 550 and above
- Sử dụng thành thạo vi tính (Word, Excel, Powerpoint), internet và các công cụ phục vụ cho công việc/
Fluently using PC & software office (Word, Excel, Powerpoint), internet & office tools...
Apply Now