Category: Ground Operations Open: 19 Mar 2021 Close: 30 Jun 2021

Chuyên viên Giám sát - GO Duty Officer ( Thọ Xuân/ Chu Lai/ Tuy Hòa/ Đà Lạt Station)

Giám sát các hoạt động và kiểm soát chất lượng dịch vụ cung cấp liên quan đến phục vụ hành khách, dịch vụ sân đỗ. Giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của hành khách, cung ứng kịp thời các dịch vụ nhằm đảm bảo cho các chuyến bay được đúng giờ

Monitoring & supervising all services which are related to passenger services, ramp services. Handle all requests, complaints of customer,  timely supply the passenger services in order to ensure turnaround time of A/C.

Working Location: THD, VCL, TBB, DLI Station

Quantity: 6

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

I.     Trách nhiệm / responsibilities

-     Giám sát hoạt động khai thác hằng ngày, đảm bảo nhân viên tuân thủ chính sách, quy định của công ty và của cục hàng không Việt Nam quy định

Operation supervision, ensure staff comply with company regulations, procedures and CAAV’s regulations

-     Giám sát các hoạt động khai thác mặt đất bao gồm: phục vụ hành khách, hành lý, hàng hóa, dịch vụ sẫn đỗ tại sân bay.

Conduct ground operation included: passenger service, baggage, cargo & ramp services at the airports.

-     Sẵn sàng tham gia, đóng góp vào việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn nhằm hỗ trợ tốt về mặt an toàn cho các chuyến bay của VJ.

Participate in building up standardized system to maximize safety measure for VJ’s flight

-     Đảm bảo chất lượng hoàn thành công việc, tính đúng giờ và hiệu quả cho các chuyến bay theo kế hoạch và lịch bay hằng ngày.Duy trì mối quan hệ tốt với nhà chức trách sân bay nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho hành khách luôn ở mức cao nhất.

Ensure quality of ground service to be met as requirement, punctual, and efficiency for VJ’s flights according to daily flight schedule. Maintain good relationship with airport authorities to ensure quality of providing services

II.    Nhiệm vụ/accountabilites:

A.   Công tác phục vụ hành khách:

Passenger services

-     Giám sát các chuyến bay đang mở làm thủ tục, ưu tiên cho các trường hợp cần giải quyết giờ chót.

Monitoring open flights and handle last minute passenger.

-     Bảo đảm hình ảnh dịch vụ tại quầy/cửa khởi hành theo chuẩn chung do Hãng quy định (FIDS, hoa trang trí, bảng hiển thị thông tin cần thiết về hành khách/hành lý, cọc giăng,…).

Ensure company image must be displayed properly according to company regulation (FIDS, queuing poles…)

-     Giám sát thái độ/tác phong phục vụ của nhân viên làm thủ tục tại quầy làm thủ tục/cửa khởi hành, thực hiện đúng tiêu chuẩn đồng phục/trang điểm/tác phong giao tiếp do Hãng quy định.

Monitor the attitude/uniform/grooming/service manners of ground staff at check-in counter/boarding gate.

-     Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc phục vụ khách VIP/CIP/Skyboss hoặc các sản phẩm dịch vụ đặc biệt khác.

Coordinate with relevant department to serve VIP/CIP/Skyboss passenger or specific product.

-     Cập nhật chính, quy định mới về vé, hành lý và dịch vụ cộng thêm và truyền đạt thông tin cập nhật đến toàn bộ nhân viên.

Timely update, distribute new procedure of ticketing, baggage and add-on services to all handling teams at the airport.

-   Chịu trách nhiệm thực hiện, giám sát các dịch vụ cung cấp liên quan đến phục vụ hành khách, hành lý của hành khách đối với các chuyến bay đi và đến của Vietjet tại sân bay.

Responsible for conduct, supervise providing services which is related to passenger services, baggage service operations of departure/arrival VJ’s flights.

-     Giải quyết các vấn đề phát sinh tại quầy thủ tục, cửa khởi hành.

Handle all incurred issues at check-in counter, boarding gate

B.   Công tác phục vụ hành sân đỗ:

Ramp services

-     Giám sát các hoạt động khai thác trên sân đỗ và khai thác hàng hóa tại sân bay.

Monitor overall ramp & cargo operations for station.

-     Phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác phục vụ hàng hóa, dịch vụ sân đỗ

Coordinate with related departments on solving abnormal issue of cargo & ramp service.

-     Đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho các hoạt động khai thác trên sân đỗ và khai thác hàng hóa tại sân bay sở tại.

To ensure ongoing cost effectiveness of ramp & cargo operation for respective station.

-     Giám sát và đảm bảo nhân viên tuân thủ các nguyên tắc hoạt động an toàn khi tác nghiệp trên sân đỗ và phục vụ hàng hóa nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên và trang thiết bị/tàu bay.

Supervise  and ensure staff must comply with safety regulations during operation on ramp.

-       Kiểm soát việc đóng/mở quầy/cửa khởi hành theo các thỏa thuận chất lượng dịch vụ (SLA)  và quy trình công việc (SOP).

Supervise opening/closing time of check-in counter/boarding gate according to SLA and SOP

C.   Đối với công tác thông thoại tàu bay

Headset communication task

-     Kết nối tai nghe với máy bay, giao tiếp bằng khẩu lệnh với Phi công

Connect headset with aircraft, communicate with captain via inter-phone.

-     Quan sát, phát hiện các bất thường xung quanh tàu bay thông báo chính xác, kịp thời cho cơ trưởng.

Observe and notice abnormalities of aircraft and report timely to captain on duty

-     Thông thoại với Phi công, thực hiện việc chào tổ bay khi hoàn thành xong việc đẩy tàu.

Establish headset communication with pilot, when process is done, a good-bye performance shall be performed.

-     Đảm bảo tất cả vấn đề phát sinh về an ninh, an toàn trong quá trình khai thác phải được cập nhật vào hệ thống báo cáo

Ensure report system is always completed for safety/security related occurrences and issues.

III.  Yêu cầu khác

Other tasks

-     Ra quyết định và đưa ra giải pháp cho các vấn đền phát sinh liên quan đến hoạt động khai thác tại quầy thủ tục, kiểm soát giấy tờ du lịch, sân đỗ/hàng hóa/chuyến bay bất thường.

To decide and find a solution in the event of problems with regards to ramp & cargo operations/discrepancies.

-     Tổ chức thu thập các phản ánh của khách hàng về chất lượng dịch vụ cung cấp. Phối hợp với các bên liên quan để đánh giá, phân tích vấn đề nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Organize to collect customers’ comments about service quality, cooperate with other concerning units to analyze this information.

-     Tham gia các chương trình huấn luyện khi có yêu cầu.

Participate in training course if requested

-     Duy trì mối quan hệ nội bộ tốt đẹp và thông suốt trong giao tiếp của đội ngũ nhân viên.

Maintain good relationship with colleague

-     Có trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp đề cao tinh thần đồng đội và trách nhiệm cá nhân.

Responsible for building up professional working environment, enhance teamwork & personal responsibilities.

-     Tuân thủ nội quy, quy định của Công ty

Comply with policies, regulations of company.

-     Tuân thủ qui định về bảo mật thông tin hành khách.

Strictly comply with passenger information protection

-     Nghiêm túc thực hiện, tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu về an toàn, an ninh đối với nhân viên cũng như đối với hành khách đi tàu bay.

Strictly comply & follow up the policies, procedures of safety & security as well as the passenger.

-     Giữ gìn tài sản, trang thiết bị của công ty

Maintaining & preserving company’s equipment.

-     Thực hiện các công việc khác, công việc đột xuất do cấp trên giao.

Execute other tasks as assigned by upper level manager

 


Job Requirement

-     Nam: 1m68 trở lên/Nữ 1m60 trở lên. ngoại hình dễ nhìn; ưu tiên nam

Male: 1m68 or above/Female, 1m60 or above good looking appearance; priority for male

-     Tốt nghiệp: Cao Đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng không, làm việc tại sân đỗ

Graduate from College or above; priority for candidate has aviation experience, ramp services.

-     Ngoại ngữ: Tiếng Anh, chứng chỉ Toeic từ 550 điểm trở lên (hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương) hoặc tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Ưu tiên ứng viên biết thêm một ngoại ngữ khác (Hoa, Nhật, Hàn v.v…)

English: TOEIC 550 (or equivalent certificate) or college graduation/graduated from English major; Priority for candidate can speak other languages (Japanese, Korean, Chinese…)

-     Tin học: sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng ( Words, Excel, Email..)  

Extensive knowledge of Microsoft office, e.g., Excel, power point.

-   Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực.

Good health, be able to work under pressure.

-   Sẵn sàng làm việc theo ca.

Willing to work by shift

-   Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ trong công việc.

Careful, honest, responsible, teamwork.

-     Khả năng giao tiếp tốt, diễn đạt mạch lạc rõ ràng

Good communication, speak fluently

-     Thái độ lịch thiệp khi giao tiếp với khách hàng cũng như với đồng nghiệp.Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.

Gracious attitude when communicate with customer as well as colleagues. Issues solving skills. 


Apply Now