Category: Media Open: 27 Mar 2021 Close: 22 Jun 2021

Chuyên viên Truyền thông quốc tế - International PR Executive

- Quản lý hoạt động truyền thông, quan hệ báo chí, lập báo cáo phân tích, đánh giá hoạt động truyền thông/ Manage communication activities and media relationships, make reports about company's communication  
- Phụ trách các hoạt động PR tại thị trường Quốc tế / In charge of PR activities in international markets
     
 
- Hỗ trợ các hoạt động truyền thông của 4T theo yêu cầu phát triển chung của VJ / Support other PR works within Media Center
     
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo công ty / Other tasks as assigned

Working Location: Headquarter Ho Chi Minh City

Quantity: 1

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

- Thực hiện và biên tập nội dung truyền thông quốc tế (song ngữ Việt – Anh) bao gồm Thông cáo báo chí, bài PR, nội dung phỏng vấn lãnh đạo, bài phát biểu…/ Writing and/or editing bilingual international communication materials such as press release, advertorials/editorials, interview content, speeches, etc. 
- Dịch thuật và điều chỉnh nội dung truyền thông quốc tế / Translating & localizing international communication materials
- Theo dõi và đánh giá tin tức quốc tế / Monitoring and assessing related international information
- Phối hợp và quản lý PR agency quốc tế trong việc lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo truyền thông tại các thị trường phụ trách / Managing and coordinating with assigned international PR agencies for planning, executing and reporting PR/communication projects
- Thiết lập, củng cố quan hệ với truyền thông & pitch thông tin Vietjet đến báo giới quốc tế / Building up and maintaining good relationship with international media members and pitching international media
- Làm việc với các phòng ban và đại diện quốc tế của Vietjet để lấy tư liệu truyền thông và quản lý thông tin truyền thông / Closely working with related personnel and international representatives of Vietjet for communication planning and execution
- Xây dựng các kế hoạch và báo cáo công việc thường lệ của truyền thông quốc tế / Planning and reporting on overall international communication activities for internal and external administration purposes
- Tìm kiếm các cơ hội hợp tác và tham gia các giải thưởng quốc tế, chương trình tài trợ và sự kiện để nâng cao hình ảnh thương hiệu và vị thế của Vietjet / Searching and working on international awards/recognition/sponsorship/event opportunities to promote Vietjet globally
- Chủ động phòng tránh và xử lý khủng hoảng truyền thông quốc tế / Preventing and managing international communication crises 
Hỗ trợ các dự án, công việc của Trung tâm Truyền thông khi có yêu cầu/ Support on the project, other tasks of Media Center when necessary
- Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó/ Other assignments from the direct Leader

Job Requirement

  Trình độ chuyên môn/Education: 
- Đại học hoặc cao hơn / Bachelor’s degree or above
 
  Kinh nghiệm/Job related experience:

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên từng đảm nhiệm vị trí: Chuyên viên truyền thông tại PR agency/Chuyên viên PR tại các công ty nước ngoài/Phóng viên, biên tập viên các ấn phẩm tiếng nước ngoài/Chuyên viên truyền thông từng làm việc tại các công ty quốc tế / At least 3 years of PR/jounalism experience, prefer candidate who is used to be PR Account at PR agencies/editor, reporter at foreign-language publications/PR content creators/PR expert with international work experience 
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với truyền thông quốc tế / prefer candidate with international communication background
 
  Kiến thức chuyên ngành/Specific knowledge:

- Có kiến thức cơ bản về Báo chí, Quan hệ Truyền thông, Marketing quốc tế / Have basic knowledge about Journalism, Public Relations, Marketing with international background
- Viết tốt, nhanh nhạy với các thông tin xã hội, thị trường, ưu tiên kinh nghiệm về hàng không, du lịch, tài chính, kinh tế/
Good writing skills, having knowledges about social, market information, giving priority for those who have experiences in aviation, tourism, finance, economy...
  Khả năng am hiểu/Business understanding:
- Khả năng xây dựng và quản lý mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức truyền thông/ Ability to build and manage relationships with key international media contacts and organizations
- Khả năng điều phối và quản lý hiệu quả các chiến dịch PR trên các kênh/ Proven experience in coordinating and managing effective PR campaigns through various channels
- Nắm bắt nhanh và ham học hỏi / Being a quick learner ànd ready to learn new things/skills
 
 Khả năng ngoại ngữ/Foreign Language Foreign language proficiency:

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh, TOEIC 800 trở lên / Fluent in English with TOEIC 800 or above
-
Ưu tiên ứng viên biết thêm 1 trong các ngôn ngữ khác: Trung/ Nhật, Hàn.../ Prefer candidate who can speak Chinese/Japan/ Korea, etc.
 
 Yêu cầu khác/Other requirements:

- Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)/ Advanced computer skills on Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
- Có khả năng tổng hợp, thống kê, phân tích tốt/
Good ability in information collection, statistics and analysis
- Kỹ năng làm việc độc lập/nhóm/
Ability to work as an individual and within a Team
- Khả năng thích nghi tốt và có khả năng xác định, phát triển và dẫn dắt các dự án truyền thông quốc tế /
Have good adaptability and ability to define, develop and lead complex international communications projects in a fast-changing environment.
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt - Suy nghĩ logic & Tư duy sáng tạo đột phá/
Good communication & negotiation skills - Logic thinking & creative mind
- Khả năng đi công tác nước ngoài thường xuyên/
Willing to travel overseas for business trips
Apply Now