Category: Engineering Open: 01 Apr 2021 Close: 31 May 2021

Nhân viên hành chính - Admin Officer

Thực thi các đầu việc hành chính cụ thể trong phòng Kỹ thuật (lễ tân, hậu cần tổ chức sự kiện, họp, gặp đối tác,…), theo dõi chế độ phúc lợi của nhân viên và các công việc khác (quản lý thiết bị, văn phòng phẩm, làm thẻ an ninh…). Implementing specific administrative tasks in the Engineering department such as (receptionist, logistics of organizing events,meeting rooms..), monitoring the welfare regime of employees and other tasks (equipment management, office stationeries, airport passes) 

Working Location: Headquarter Ho Chi Minh Cityh/ MCC SGN

Quantity: 1

Salary: Negotiate

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

  • Lưu trữ, sắp xếp thông tin, soạn thảo công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan / Record, control, make correspondences, document, contracts of dept 
  • Quản lý việc làm thẻ an ninh, thẻ nhân viên ID VJC / Control issuing airport passes, ID VJC card 
  • Phụ trách công việc mua sắm văn phòng phẩm,khởi tạo đơn hàng mua sắm trên hệ thống SUN / Order stationeries, place request for local purchase into SUN portal system 
  • Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó / Other assignments from the direct Manager 

 

Job Requirement

  • Tốt nghiệp Cao đẳng- Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh / hành chính nhân sự/ College-University graduated, majoring in Business administration / Human resources administration 
  • 1 -3 năm kinh nghiệm các vị trí tương đương / 1-3 years of experience at relevant roles.
  • Các kiến thức chung về hành chính, soạn thảo văn bản / General knowledge about administration and drafting documents 
  • Sử dụng thành thạo tiếng Anh, TOEIC 500 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương / Using fluent English, TOEIC 500 and above, other relevant certificates 
  • Sử dụng thành thạo vi tính (Word, Excel, Powerpoint), internet và các công cụ phục vụ cho công việc / Fluently using PC & software office (Word, Excel, Powerpoint), internet & office tools... 
  • Ngoại hình ưu nhìn, nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu khó trong công việc / Good looking, active, energetic, hard working 
Apply Now