Chuyên viên Dự án - Project Executive

Phối hợp thực hiện các công tác liên quan đến các dự án phát triển hạ tầng và dự án kinh doanh phù hợp với chiến lược và định hướng phát triển của Công ty / Coordinate to implement activities related to projects development in infrastructure and business in line with the strategy and development orientation of the Company

Working Location: Northern Regional Office

Quantity: 1

Salary: Negotiation

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

  Các Dự án/ Projects
- Khảo sát, đánh giá các Dự án/ Project evaluation survey
- Nghiên cứu, đánh giá đối tác tiềm năng/ Research, evaluate potential partners
- Tổng hợp báo cáo tiến trình Dự án/ Project progress reports
  Ngoại giao / External relation      
- Làm việc với các đối tác trong và ngoài nước, các cơ quan quản lý nhà nước / Domestic and international partnership, government agencies 
  Khác/ Others

- Các công việc hành chính liên quan của phòng / Related administrative tasks
- Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó/ Other assignments from the direct Manager

Job Requirement

- Trình độ chuyên môn/Education Đại học trở lên /University degree and above  
- Kinh nghiệm/Job related experience:
3 năm / 3 years
 
- Kiến thức chuyên ngành/Specific knowledge:
Quản trị kinh doanh / Business administration
 
- Yêu cầu khác/Other requirements:
Tiếng Anh thông thạo, 
Toeic 500 trở lên, Tin học Văn phòng / Good English Toeic 500 above, Microsoft Office skills
Apply Now