Category: Pilots Open: 04 Apr 2021 Close: 31 Dec 2021

A320 Type Rating Training Course

Vietjet proudly introduces to you the opportunity to join the first ever official A320 Type Rating course in Vietjet Aviation Academy!

The course is organized by Airbus Vietnam Training Center (AVTC) and Vietjet Aviation Academy (VJAA) in District 9, Ho Chi Minh City.

Vietjet xin tự hào giới thiệu tới các bạn cơ hội tham gia Chương trình Huấn luyện Chuyển loại A320 chính thức đầu tiên tại Học viện Hàng không Vietjet!

Khóa học do Trung tâm Đào tạo Airbus tại Việt Nam (AVTC) và Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) phối hợp thực hiện tại Quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Working Location: Vietjet Aviation Academy

Quantity:

Salary:

Required Document:

VJ-PD-Training Record-TR A320

Coming soon
Apply Now

Vietjet proudly introduces to you the opportunity to join the first ever official A320 Type Rating course in Vietjet Aviation Academy!

Vietjet xin tự hào giới thiệu tới các bạn cơ hội tham gia Chương trình Huấn luyện Chuyển loại A320 chính thức đầu tiên tại Học viện Hàng không Vietjet!

 

The course is organized by Airbus Vietnam Training Center (AVTC) and Vietjet Aviation Academy (VJAA) in District 9, Ho Chi Minh City.

Khóa học do Trung tâm Đào tạo Airbus tại Việt Nam (AVTC) và Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) phối hợp thực hiện tại Quận 9, TP Hồ Chí Minh.

 

AVTC is Airbus’s official training facility in Vietnam, approved by both Civil Aviation Administration of Vietnam (CAAV) and French Civil Aviation Authority (DGAC).

AVTC là cơ sở đào tạo chính thức duy nhất của Tập đoàn Airbus tại Việt Nam, đã được phê chuẩn bởi Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam và Cục Hàng không Dân dụng Pháp

 

The program follows Airbus’ international standard curriculum and is jointly conducted by Airbus instructors and Airbus certified instructors of Vietjet Aviation Academy, on the academy’s new and modern full flight simulators.

Chương trình Huấn luyện sẽ được thực hiện theo giáo trình chuẩn quốc tế của Airbus với sự hướng dẫn của các giáo viên Airbus và giáo viên của Học viện Hàng không Vietjet do Airbus phê chuẩn, trên những buồng lái mô phỏng hiện đại của Vietjet.

 

Trainees graduated from this course will receive an internationally recognized A320 Type Rating Certificate issued by Aibus. Those with excellent training results will be prioritized during the selection process of Vietjet’s Cadet Pilot Line Training Program (Initial Operating Experience).

Những học viên sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ Chuyển loại A320 của Airbus, có giá trị toàn cầu. Hơn nữa, những học viên này sẽ được ưu tiên khi ứng tuyển vào chương trình Huấn luyện Bay dành cho học viên phi công đã chuyển loại của Vietjet sau này.

 

The course also offers an option with Multi-Crew Co-operation and Jet Orientation modules.

Chương trình có bao gồm môn Huấn luyện phối hợp Tổ lái nhiều thành viên và Huấn luyện làm quen máy bay động cơ phản lực

 

Application time: from April 5th 2021

Thời gian bắt đầu ứng tuyển: 05/04/2021

 

Upcoming Course start date / Thời gian khai giảng:

May 2021

June 2021

September 2021

November 2021

Job Description

Packages / Các gói Huấn luyện:


A - Full Package / Trọn gói

- Target: for pilots who have not acquired Multi-Crew Co-operation and Jet Orientation

   Đối tượng: học viên phi công chưa có MCC và JOC

-  Syllabus / Chương trình học: 

+ Jet Orientation / Huấn luyện làm quen máy bay động cơ phản lực

+ Multi-Crew Co-operation / Huấn luyện phối hợp Tổ lái nhiều thành viên

+ A320 Type Rating / Chuyển loại tàu bay A320

- Course duration: 8 weeks

  Thời lượng khóa học: 8 tuần


B - Standard Package / Gói tiêu chuẩn

- Target: for pilots who have acquired Multi-Crew Co-operation and Jet Orientation

   Đối tượng: học viên phi công đã có MCC và JOC

-  Syllabus / Chương trình học: 

+ A320 Type Rating / Chuyển loại tàu bay A320

- Course duration: 5 weeks

  Thời lượng khóa học: 5 tuần

Job Requirement

Prerequisite:

1.      English
· Minimum English Language Proficiency Rating: 4
· Fluency in English (Able to write, read and communicate at an adequately understandable level in English language)

 

2.      Licensing
· Valid ATPL(A) or
· Valid CPL(A) with ATPL Theoretical Knowledge examination passed

 

3.      Qualification

For Standard Package:

· Valid multi-engine instrument rating IR(A)

· Valid type rating on CS25(*) aircraft listed on the license or;
o Hold a certificate of satisfactory completion of multi-crew co-operation
· Hold or have held a type rating on jet aircraft or;
o Hold a certificate of satisfactory completion of Jet Orientation Course
(*)CS25 Multi-pilot turbo-jet transport category aeroplane or multi-pilot turbo prop with a maximum take-off weight above 5.7 tons.

 

For Full Package:

· Valid multi-engine instrument rating IR(A)

 

4.      Experience
· Minimum of 200 hours as pilot including 70 hours as PIC on aeroplane

 

Documents required:

- Passport

- Commercial Pilot License

- Medical Certificate

- Jet Orientation Course certificate (compulsory for Standard Course)

- Multi Crew Co-operation certificate (compulsory for Standard Course)

- Last 3 pages of logbook

Apply Now