Category: Human Resources Open: 07 Apr 2021 Close: 31 May 2021

Nhân viên tuyển dụng - Recruitment Officer

Working Location: HCMC

Quantity: 1

Salary: Negotiate

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

 • Đăng tuyển và theo dõi tình trạng các vị trí cần tuyển (đạt, không đạt, gia hạn, quá hạn, vv) / Post and keep track of job posts status (qualified, unqualified, extended, expired).

 • Chuẩn bị, trình ký và theo dõi hồ sơ (ký duyệt - lưu hồ sơ, vv…) / Prepare, submit and follow-up signing documents.
 • Cập nhật dữ liệu ứng viên / Update candidate information.
 • Thực hiện tuyển dụng theo qui trình tuyển dụng đã phê duyệt (tìm hồ sơ, liên hệ ứng viên, sắp xếp phỏng vấn, vv…) / Recruit candidates following approved recruitment process (search and source, contact candidates, organize interviews).
 • Chuẩn bị và cập nhật các loại báo cáo tuyển dụng (MRF, Tuyển dụng, vv…) / Prepare and update recruitment reports (MRF, Recruitment, etc.).
 • Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó / Other ad-hoc tasks assigned by direct Manager.


Job Requirement

 • Trình độ chuyên môn: Đại học / Bachelor Degree
 • Tiếng Anh: lưu loát, Toeic từ 500 trở lên / Fluent English is a must (TOEIC at least 500).
 • Nắm vững kiến thức về nghề Nhân sự đặc biệt ở lĩnh vực tuyển dụng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng không / Good knowledge of human resources, especially in recruitment. Prefer candidates with experience in aviation industry. 
 • Kỹ năng giao tiếp và thương lượng / Communication and negotiation skills
 • Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập / Ability to work independently and in a team.
 • Kỹ năng quản lý thời gian / Time management.
 • Năng lực phỏng vấn / Interview skills.
Apply Now