Category: Ground Operations Open: 12 Apr 2021 Close: 30 Jun 2021

Trưc ban Trưởng - Duty Manager (Phú Quốc Station)

Điều hành và giám sát các hoạt động phục vụ mặt đất bao gồm: phục vụ hành khách, phục vụ sân đỗ và dịch vụ khác cho tàu bay. Đảm bảo thực hiện hiệu quả các yêu cầu, mục tiêu chất lượng, an ninh an toàn của công ty.

Managing, coordinate and supervise ground operations included: passenger service, ramp service and other necessary services to aircraft. Effectively achieve company objectives, security and safety target.

Working Location: PQC Station

Quantity: 1

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

-     Giám sát, hỗ trợ và phối hợp với các bộ phận liên quan đến hoạt động khai thác của công ty trong đó có: Dịch vụ hành khách, dịch vụ sân đỗ và hàng hóa… bố trí nguồn nhân lực cho phù hợp với kế hoạch khai thác để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất.

Supervise, support and coordinate with related departments on daily operations, which include passenger services, ramp services, and cargo… manpower allocation and the management of all personnel to achieve performance targets for the business.

-             Giám sát và duy trì thực hiện các hoạt động khai thác mặt đất tại sân bay theo đúng qui định hiện hành, đạt chỉ tiêu về đúng giờ do Ban Giám Đốc triển khai, bao gồm thời gian quay đầu trong khung thời gian quy định, giảm thiểu thời gian quay đầu trong các tình huống chuyến bay bất thường.

Monitor and maintain daily operations at the airport according to company’s deployments, OTP indicators, minimize turn around time.

-     Phối hợp với phòng OMC để xử lý các vấn đề liên quan đến khai thác mặt đất hằng ngày.

Being coordinator to connect all daily ground operations at station

-     Phối hợp với Phòng quản lý và bảo dưỡng trang thiết bị để đảm bảo số lượng, chất lượng trang thiết bị mặt đất theo kế hoạch phục vụ của công ty.

Coordinate with Ground support equipment management department to ensure GSE quantity and quality as company business plan.

-     Sẵn sàng phối hợp với các nhà chức trách sân bay khi được yêu cầu.

Coordinate with local authorities as required.

-     Áp dụng và giám sát việc chấp hành các quy định về chuyên môn và an ninh an toàn của quá trình cung cấp dịch vụ mặt đất cho tàu bay theo tiêu chuẩn của công ty và các cơ quan chức năng.

Implement and supervise procedure, security and safety compliance of concerned departments during ground handling process.

-     Quản lý tác nghiệp của nhân viên theo đúng nhiệm vụ được giao và đề xuất các biện pháp cải tiến chất lượng dịch vụ.

Managing performance of staffs and propose solutions to improve services quality.

-     Phân lịch làm việc phù hợp nhằm đảm bảo sức khỏe và năng suất lao động cho nhân viên.

Perform consist roster, ensure health for staff

-     Báo cáo các sự cố, tai nạn đúng theo quy trình của công ty.

Report all accidents and incidents as per company procedures.

-     Tiếp nhận thông tin, phối hợp xử lý và báo cáo các vấn đề bất thường trong hoạt động khai thác hàng ngày theo quy định.

Receive, handle and report irregularities of daily ground operations.

-     Tạo mối quan hệ tốt với nhà chức trách sân bay để tạo sự thuận lợi trong hoạt động khai thác

Maintain good relationship with Airport Authorities

-     Đảm bảo yếu tố an toàn và an ninh là tiêu chí quan trọng nhất trong tất cả các hoạt động khai thác của công ty.

Ensure security and safety in company operations as fundamental operational priorities.

-     Tham gia các cuộc họp cấp quản lý nhằm đảm bảo những vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty được truyền đạt đến Trưởng đại diện, đồng thời đảm bảo những thông tin phản hồi để giải quyết vấn đề được ghi nhận và triển khai đến nhân viên trong đơn vị.

Participate in meetings at level of management to ensure that important issues shall be informed to Station Manager and all feedback shall be recorded and transmitted to relevant employees in unit.

-     Tham gia công tác đào tạo, huấn luyện nội bộ nếu được yêu cầu

Participate in staff training as required.

-     Báo cáo định kì (ngày, tuần, quý) và đột xuất các hoạt động khai thác cho Trưởng đại diện

Periodic (daily, weekly, quarterly) and extraordinary operation reports to Station Manager

-     Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó.

Perform other tasks as assign by upper level manager

Job Requirement

-     Nam/nữ: Tốt nghiệp đại học trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan.

Male/female: University graduation or above, minimum 3 years experience in related major

-     Có kiến thức về dịch vụ sân đỗ, dịch vụ hàng hóa

Has proven knowledge in ramp, cargo operations

-     Ngoại ngữ: tiếng Anh TOEIC 550 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

English TOIEC 550 or equivalent certificate

-     Hiểu rõ về quy định an toàn hàng không, quy định về môi trường

Extensive knowledge and understanding of air safety legislation, regulatory environments.

-     Sử dung thành thạo tin học văn phòng (MS Office) và kỹ năng thuyết trình

Extensive knowledge of Microsoft office, e.g., Excel, power point and presentation skill.

-     Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc được với các cấp của công ty

Excellent communication skills, able to communicate to all levels of the organization.

-     Có khả năng phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.

Ability of analysis, assess and synthesis information.

-     Kỹ năng tổ chức và phân công lao động.

Organize and workforce allocation skill.

-     Có kỹ năng quản lý con người trong môi trường năng động ở sân bay.

Demonstrate people management skills in operationally driven environment.

-     Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng gây ảnh hưởng và đàm phán với người khác bằng việc xây dựng các mối quan hệ.

Communication and delegation skills and the ability to influence and negotiate with others building positive relationships.

-     Có tính tự giác, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Self-disciplines, able to work independently and within a team.

-     Sẵn sàng đi công tác xa khi được yêu cầu.

Willing to have business travel when required.

-     Có thể làm thêm giờ, làm theo ca kíp.

Willing to work overtime and in shifts.

 

Apply Now