Category: Ground Operations Open: 16 Jul 2021 Close: 30 Nov 2021

Đội trưởng Đội hàng hóa - Cargo Team Leader

Giám sát các hoạt động và kiểm soát chất lượng tác nghiệp của nhân viên trong đội nhằm kiểm tra, giám sát dich vụ phục vụ hàng hóa tại kho hàng cho các chuyến bay của Vietjet.

Supervise the activities and manage the quality in the Team’s duties in order to Check & Control the Cargo Service in the Cargo Terminal for VJ flights.

Working Location: Sân bay Nội Bài - Hà Nội

Quantity: 1

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

-     Kiểm soát qui định phục vụ theo đúng tiêu chuẩn công việc đảm bảo hoạt động của đơn vị đạt hiệu quả cao;

Control service procedures base on the work standard to assure the quality of the division’s activities.

-   Giám sát chặt chẽ việc tác nghiệp của nhân viên nhằm đảm bảo tất cả nhân viên trong đội quản lý phải tuân thủ các quy định, quy chế về an ninh an toàn trong hoạt động khai thác.

Supervise staff performance to ensure all staffs must follow the safety/security’s regulations in operations.

-   Báo cáo hoạt động của đội cho Trưởng phòng phục vụ sân đỗ nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sót có thể xảy ra;

Report the team’s activities to Ramp service Manager in order to timely correct the possible mistakes.

-     Căn cứ vào lịch bay phân công công tác cho nhân viên trong đội đảm bảo nhân sự phục vụ phù hợp theo tiêu chuẩn;

Assign tasks for the staff in a shift base on the flight schedule to assure the suitable positions for staff according to the standards.

-   Phối hợp với các bộ phận liên quan để thưc hiện nhiệm vụ được giao luôn đạt hiệu quả cao;

Coordinate with the related divisions to assure the the quality of the assigned tasks

-   Tham mưu cho Trưởng phòng trong việc lập kế hoạch, phân tích hoạt động của đội nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Assist the Ramp service Manager in planning, evaluating the team’s activities to maintain the safety and develop the service quality.

-   Tham gia hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới nhằm hạn chế những sai sót trong quá trình phục vụ;

Participate in guiding, training the new staff and the lower level staff in order to limit the possible mistakes during the service process.

-   Thực hiện chấm công và đánh giá nhận xét chất lượng phục vụ  nhân viên theo  định kỳ;

Do the timekeeping and appraise the staff’s service quality commentaries periodically.

-     Tuân thủ tuyệt đối các quy định, quy trình an toàn sức khỏe lao động

Strictly comply with policies, procedures of OH&S

-   Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Perform other duties as assigned by upper level manager

Job Requirement

-   Nam/Nữ: Tuổi từ 22-45, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vục liên quan (có Ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý)

Male/Female: Age: 22-45 years old, minimum 3 years working experience in related career (at least 1 years experience in management)

-   Tốt nghiệp Đại học trở lên

Graduated from Bacherlor or above

-   Tiếng Anh TOEIC 500 trở lên

English: TOEIC 500 or above

-   Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực, nắng nóng và tiếng ồn

Good health, be able to work under pressure, hot and noisy environment

-   Sẵn sàng làm việc theo ca.

Willing to work by shift

-   Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ trong công việc.

Careful, honest, responsible & teamwork

-     Suy nghĩ tích cực

Positive thinking

Apply Now