Category: Ground Operations Open: 07 May 2021 Close: 30 Jun 2021

Nhân viên Vận hành xe nâng - High Loader Operator

Vận hành xe nâng và các trang thiết bị phục vụ mặt đất (như băng chuyền, đầu kéo, …) phục vụ cho các chuyến bay. Vận hành trang thiết bị một cách an toàn, hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn cho trang thiết bị cũng như tàu bay.

Operate Hi-Loader and others Ground Service Equipment (GSE), (For example Conveyor Bell Loader, Baggage Cargo Tractor…) to serve flight. Operate GSE safely in order to warrant safety for GSE and the aircraft.

Working Location: Sân bay Nội Bài - Hà Nội

Quantity: 8

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

-   Tuân thủ nội quy, quy định, quy trình của Công ty

Strictly comply with policies, regulations, procedure of company

-     Kiểm tra theo Danh mục các trang thiết bị đầu ca trực, đảm bảo an toàn trước khi đưa vào khai thác.

Checklist shall be checked before operating equipment in own shift,

-     Nắm rõ kế hoạch bay trong ca trực, luôn sẵn sàng phục vụ các chuyến bay.

Understand the flight plan, be ready to perform the tasks at any time,

-     Nắm vững và thực hiện nhiều qui trình phục vụ hành lý, hàng hóa.

Understand and well apply many baggage & cargo handling procedures,

-     Lái xe đảm bảo an toàn tuyệt đối, tuân thủ quy định về luồng tuyến, tốc độ của nhà trức trách sân bay.

Comply and follow with policies, regulations of local airport authorities: vehicle speed limit, run way…

-   Đảm bảo trang thiết bị hoạt động an toàn trong suốt quá trình phục vụ các chuyến bay.

Ensure safety for ground service equipment, guarantee safety for  flights

-     Đóng góp vào việc phát triển không ngừng của các dịch vụ sân bay liên quan đến mục tiêu hoạt động và mục tiêu khách hàng theo kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn

Contribute, building up airport service quality, in order to achieve operational targets, customer indicators according to  short term/long term business targets

-     Chịu trách nhiệm thực hiện và đẩy mạnh văn hóa lao động của công ty bao gồm văn hóa phục vụ, phương thức hoạt động và đảm bảo an toàn, chất lượng dịch vụ

Responsible for implementing and promoting company’s culture included:  service culture, operations procedures and ensure security & safety, service quality.

-     Thực hiện công việc khác theo sự phân công, điều động của cán bộ quản lý.

Perform other tasks as assigned as upper level manager.

Job Requirement

-   Nam: Tuổi từ 25-50

Male : age 25-50 years old

-   Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên

Graduated from high school or above

-     Có bằng lái xe ô tô hạng C trở lên.

      Has driving license from C2 and above

-     Có kinh nghiệm vận hành xe nâng thực tế trên 3 năm. Yêu tiên vận hành thực tế xe nâng tầm cao (trên 5,6m)

Has practical operating experience of Hi Loader for more than 3 years.  Priority for candidate has practical operating experience Maindeck Loader (Above 5,6m).

-   Tiếng Anh giao tiếp, có thể hiểu các thuật ngữ chuyên dùng bằng tiếng Anh.

English: can communication,, can  understand specialized English terms.

-     Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực, nắng nóng.

Good health, be able to work under pressure, hot weather

-     Lý lịch rõ ràng (lý lịch tư pháp số 01)

Clear Criminal records (form No.01)

-     Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ trong công việc.

Careful, honest, responsible & teamwork

-   Kĩ năng giải quyết vấn đề

Solving issue skill

Apply Now