Category: Ground Operations Open: 07 May 2021 Close: 30 Jun 2021

Trực ban điều hành - Duty Manager (Noi Bai Station)

Giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ khai thác mặt đất tại sân bay. Áp dụng văn hóa của công ty để triển khai dịch vụ tốt nhất trong phạm vi quyền hạn được duyệt. Đảm bảo tính tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ, độ an toàn, doanh thu và an ninh.

Shift based management of service delivery of ground operations at the airport. Applying company culture in the delivery of services excellence within approved authorities. Ensure ground operations quality, safety, revenue and security.

Working Location: Sân bay Nội Bài - Hà Nội

Quantity: 1

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

-   Giám sát, hỗ trợ và phối hợp với các bộ phận liên quan đến hoạt động khai thác của công ty trong đó có: Dịch vụ hành khách, dịch vụ vụ sân đỗ, quản lý và bảo dưỡng trang thiết bị… bố trí nguồn nhân lực cho phù hợp với kế hoạch khai thác để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất.

Supervise, support and coordinate with related departments on daily operations, which include passenger services, ramp services, ground support equipment management… man power allocation and the management of all personnel to achieve performance targets for the business.

-   Phát triển tốt các mối quan hệ giữa các phòng ban để thúc đẩy và nâng cao hình ảnh của công ty và hiệu quả cao trong kinh doanh.

Develop effective relationships that promote and enhance company branch and business efficiency.

-   Báo cáo các sự cố, tai nạn đúng theo quy trình của công ty.

Report all accidents and incidents as per company procedures.

-     Lưu giữ và ghi chép lại các thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động khai thác mặt đất.

Record and store operational data.

-   Bảo đảm số lượng và thời gian cung cấp trang thiết bị mặt đất phục vụ cho chuyến bay kịp thời để hoàn thành các tiêu chí mà công ty đề ra.

Ensure serviceability of all ground equipment and timely repair to ensure the goals of the business are achieved.

-     Phối hợp với Phòng quản lý và bảo dưỡng trang thiết bị để đảm bảo số lượng, chất lượng trang thiết bị mặt đất theo kế hoạch phục vụ của công ty.

Coordinate with Ground support equipment management department to ensure GSE quantity and quality as company business plan.

-     Sẵn sàng phối hợp với các nhà chức trách sân bay khi được yêu cầu.

Coordinate with local authorities as required.

-   Lập kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực hợp lý, hiệu quả nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho hoạt động khai thác.

Effective man resource roster/managing to ensure a safe and efficient operation.

-     Tiếp nhận thông tin, phối hợp xử lý và báo cáo các vấn đề bất thường trong hoạt động khai thác hàng ngày theo quy định.

Receive, handle and report irregularities of daily ground operations.

-   Hỗ trợ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng  trong việc lên kế hoạch và thực hiện việc khai thác các hoạt động tại sân bay một cách hiệu quả nhất.

Support upper level manager in planning and handle airport operation effectively .

-     Báo cáo định kì (ngày, tuần, quý) và đột xuất các hoạt động khai thác của Trung tâm cho cấp trên.

Periodic (daily, weekly, quarterly) and extraordinary operations reports  to the upper level manager.

-     Hoàn thành tốt công việc được giao phó trong bất kì điều kiện hoàn cảnh nào.

Work in any environment, where trained, to get the job done.

-     Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó.

Perform other tasks as assign by upper level manager.

Job Requirement

-     Tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý ít nhất 3 năm và kinh nghiệm làm việc trong ngành Hàng không.

Bachelor graduation or above, 3 years management experience minimum & aviation experience.

-     Ngoại ngữ: tiếng Anh TOEIC 600 (hoặc bằng cấp chứng chỉ tương đương) hoặc tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh.

English TOIEC 600 (or equivalent certificate) or graduated from English major

-     Hiểu rõ về quy định an toàn hàng không, quy định về môi trường

Extensive knowledge and understanding of air safety legislation, regulatory environments.

-     Sử dung thành thạo tin học văn phòng (MS Office) và kỹ năng thuyết trình

Extensive knowledge of Microsoft office, e.g., Excel, power point and the ability to apply computer software to improve business delivery and reporting.

-     Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc được với các cấp của công ty

Excellent communication skills, able to communicate to all levels of the organization.

-     Có kỹ năng quản lý con người trong môi trường năng động ở sân bay.

Demonstrate people management skills in operationally driven environment.

-   Kỹ năng giao việc, khả năng gây ảnh hưởng và đàm phán với người khác bằng việc xây dựng các mối quan hệ.

Communication and delegation skills and the ability to influence and negotiate with others building positive relationships.

-     Có tính tự giác, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Self-disciplines, able to work independently and within a team.

-     Có thể làm thêm giờ, làm theo ca kíp.

Willing to work overtime and in shifts.

-     Có thể đi công tác ngắn hạn khi được yêu cầu.

Willing to have business travel when required.
Apply Now