Category: Ground Operations Open: 07 May 2021 Close: 30 Nov 2021

Ca trưởng Dịch vụ hành khách - Passenger Services Supervisor

Giám sát các hoạt động và kiểm soát chất lượng dịch vụ cung cấp liên quan đến phục vụ hành khách, giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của hành khách, cung ứng kịp thời các dịch vụ nhằm đảm bảo cho các chuyến bay được đúng giờ

Monitoring & supervising all services which are related to passenger services division, handle all requests, complaints of customer,  timely supply the passenger services in order to ensure turnaround time of A/C.

Working Location: Sân bay Nội Bài - Hà Nội

Quantity: 3

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

-     Chịu trách nhiệm thực hiện các dịch vụ liên quan đến phục vụ hành khách và các hoạt động liên quan đến phục vụ hành lý của hành khách đi tàu bay, đối với các chuyến bay đi và đến của Vietjet tại sân bay.

Responsible for implementation services which is related to customer services, baggage service operations of departure/arrival VJA flights.

-     Căn cứ vào lịch bay trong ca trực,  phân công công tác cho nhân viên trong ca đảm bảo nhân sự phù hợp theo quy định của Trung tâm.

Assign the tasks for the staff in a shift base on the flight schedule to assure the suitable positions for staff according to GSOC regulations.

-   Xây dựng đơn vị thông qua việc đóng góp ý kiến và thực hành các cải tiến chất lượng phù hợp với định hướng, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo.

Maintains & develops the service quality through feedback contribution & implement quality improvements in line with orientation of Management level.

-   Có trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp đề cao tinh thần đồng đội và trách nhiệm cá nhân.

Responsible for building up professional working environment, enhance teamwork & personal responsibilities.

-     Giám sát sự tuân thủ qui định phục vụ của nhân viên trong ca trực theo đúng tiêu chuẩn công việc đảm bảo an ninh an toàn trong công tác phục vụ

Control the service procedures base on the work standard to assure safety, security and the quality of the team’s activities.

-     Tham gia hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới nhằm hạn chế những sai sót trong quá trình phục vụ

Participate in guiding, training the new staff and the lower level staff in order to limit the possible mistakes during the service process.

-   Tuân thủ nội quy, quy định của Công ty cũng như của Trung tâm.

Comply with policies of GSOC as well as Company.

-   Nghiêm túc thực hiện, tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu về an toàn, an ninh đối với nhân viên cũng như đối với hành khách đi tàu bay.

Strictly comply & follow up the policies, procedures of safety & security as well as the passenger.

-   Thực hiện các công việc trên chính xác theo các quy trình, hướng dẫn của Công ty và Trung tâm một cách chuyên nghiệp.

Comply with procedures, job guidance of company & execute all tasks above.

-     Tham mưu cho cấp trên trong việc lập kế hoạch, phân tích hoạt động của đội nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng

(Assist manager in planning, evaluating the team’s activities to maintain the safety and develop the service quality.)

-   Giữ gìn tài sản, trang thiết bị của đơn vị.

Maintaining & preserving department’s equipment, devices.

-   Giám sát sự tuân thủ các quy trình quy định của nhân viên trong ca trực của mình

Supervising the compliance of staffs with procedures, policies of company

-   Đảm bảo thực hiện tốt vệ sinh an toàn lao động tại nơi làm việc.

Maintaining occupational health & safety at working area.

-     Báo cáo hoạt động của đội nhóm hàng tuần, hàng tháng lên cấp trên nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sót có thể xảy ra

Weekly, monthly report the team’s activities for managers in order to timely correct the possible mistakes.)

-     Phối hợp với các bộ phận liên quan để thưc hiện nhiệm vụ được giao luôn đạt hiệu quả cao

(Coordinate with the related divisions to assure the the quality of the assigned tasks)

-   Thực hiện các công việc khác, công việc đột xuất do cấp trên giao.

Execute other tasks as assigned by supervisor or upper level manager

Job Requirement

-   Tuổi từ 22 đến 40, có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng không.

Age: from 22-40 years old, has aviation experiences minimum 3-5 years

-     Tốt nghiệp Đại học trở lên

Bachelor Degree or above

-     Ngoại ngữ: Tiếng Anh, chứng chỉ Toeic từ 500 điểm trở lên (hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương) hoặc tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Ưu tiên ứng viên biết thêm một ngoại ngữ khác (Hoa, Nhật, Hàn v.v…)

English: TOEIC 500 (or equivalent certificate) or college graduation/graduated from English major; Priority for candidate can speak other languages (Japanese, Korean, Chinese…)

-     Tin học: sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng ( Words, Excel, Email..)  

Extensive knowledge of Microsoft office, e.g., Excel, power point.

-     Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực.

Good health, be able to work under pressure.

-     Sẵn sàng làm việc theo ca.

Willing to work by shift

-     Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ trong công việc.

Careful, honest, responsible, teamwork.

-   Khả năng giao tiếp tốt, diễn đạt mạch lạc rõ ràng, có giọng nói truyền cảm.

Good communication, speak fluently, inspirational voice.

-   Thái độ lịch thiệp khi giao tiếp với khách hàng cũng như với đồng nghiệp.

Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.

Gracious attitude when communicate with customer as well as colleagues. Issues solving skills.

-     Có kĩ năng quản lý

Leadership skills

Apply Now