Category: Human Resources Open: 12 Jul 2021 Close: 31 Jul 2021

Chuyên viên Tiền lương / Payroll Executive

Thực hiện chi trả tiền lương và các công tác liên quan đến tiền lương cho CBNV Nước ngoài và Phi công Việt Nam/ Perform payroll and all related tasks for Expat employees and Local Pilot.

Working Location: HCMC

Quantity: 1

Salary: Negotiate

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

- Phụ trách lương cho người nước ngoài và phi công Việt Nam / Be in charge of monthly payroll for expatriates and local pilots;

- Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ các Đơn vị và cá nhân về chấm công, tiền lương và các chế độ khác có liên quan/ Explain and support to Departments and employees on timesheet;; compensation and all related issues;

- Cung cấp các chứng từ xác nhận thu nhập cho nhân viên khi có yêu cầu / Provide remuneration confirmation documents as employee's request;

- Lập Báo cáo thuế hàng tháng / Do monthly PIT report;

- Hỗ trợ thực hiện quyết toán thuế TNCN hàng năm / Support yearly PIT finalization;

- Thực hiện các báo cáo có liên quan/Perform all related reports;

- Hỗ trợ công tác thuế, BHXH, thông tin nhân viên, phúc lợi cho Nhân viên khi có yêu cầu/ Support on Tax, SI, employees information and benefits for employees when necessary;

- Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó/Other assignments from the Direct Manager;

Job Requirement

- Trình độ chuyên môn/Education:   Tốt nghiệp Đại học trở lên-chuyên ngành Hành chính nhân sự/Tài chính/Kế toán/Kiểm toán/ Bachelor degree in Human Resource and Administration / Finance / Accounting / Auditing;

- Kinh nghiệm/Job related experience:

+ Tối thiếu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền lương phúc lợi, hoặc/ At least 2 years expericence in Compensation & Benefits; or

+ Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hàng không/ Have experience working in aviation companies;

- Kiến thức chuyên ngành/Specific knowledge: Hành Chính Nhân sự / Human Resources and Administration;

- Khả năng am hiểu/Business understanding: Nắm bắt nhanh và ham học hỏi/ Good understanding the organization and excellent;

- Yêu cầu khác/Other requirements:

+ Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Visio)/ Advanced computer skills on Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Visio);

+ Có khả năng tổng hợp, thống kê, phân tích, xử lý số liệu tốt/ Good Ability to manipulate, statistics, analysis data;

+ Kỹ năng làm việc độc lập/nhóm/ Skill in Individual and Team work;

+ Cẩn thận và có tinh thần hỗ trợ cao / Highly careful and supportive; 

- Khả năng Anh ngữ tối thiểu TOEIC 500 / Engligh at least TOEIC 500.

Apply Now